Latest Entries »

Oznaczenia na odczynnikach

Na opisach odczynników znajdują się zawsze symbole oznaczające rodzaj i stopień niebezpieczeństwa

Piktogramy

E – wybuchowe
C – silnie żrące
O – utleniacz; substancja samozapalna lub mogąca wywołać pożar
F – łatwopalne
F+ – bardzo łatwopalne
T – toksyczne
T+ – bardzo toksyczne
Xn – szkodliwe
Xi – drażniące
N – groźne dla środowiska

  View full article »

Reklamy

Stałe związki organiczne bezpośrednio wydzielone w reakcji zazwyczaj nie są chemicznie czyste, lecz zawierają niewielkie ilości innych związków (tzw. zanieczyszczeń), powstających jednocześnie z głównym produktem reakcji. Oczyszcza się je zwykle przez krystalizację z odpowiedniego rozpuszczalnika lub z mieszaniny rozpuszczalników.

 

Oczyszczanie substancji stałych przez krystalizację polega na wykorzystaniu różnicy ich rozpuszczalności w odpowiednim rozpuszczalniku lub w mieszaninie rozpuszczalników.

View full article »

Równanie reakcji:

2 CH3COOH + P2O5 → (CH3CO)2O + 2HPO3

Opis:

Opis: reakcja ta jest przykładem zachodzącej dehydratacji kwasów karboksylowych przy użyciu bezwodnika fosforowego (pięciotlenku fosforu), jako środka o większym powinowactwie do wody. Obok bezwodnika octowego powstają także kwasy polifosforowe. Bezwodnik octowy, obok chlorku acetylu, jest ważnym czynnikiem acylującym w wielu reakcjach chemicznych. Przemysłowe metody produkcji bezwodnika octowego są trudne do realizacji w domu. Preparatywne metody najczęściej opierają się na reakcji octanu sodu/potasu z chlorkiem acetylu. Alternatywną metodą jest użycie kwasu octowego oraz pięciotlenku fosforu. Tą metodą można otrzymać bezwodnik octowy z dużą wydajnością nawet z roztworów kwasu octowego o zawartości do 20% wody, np. esencji octowej (80% kwasu octowego). Wadą metody jest powstanie pewnej ilości produktów smolistych. Ze względu na pracę z pięciotlenkiem fosforu pracować należy używając okularów ochronnych, rękawic i odzieży oraz suchego szkła! View full article »

OPIS:

Jest to prosty przepis pozwalający wydobyć lecytynę z żółtka jaja kurzego. Oprócz lecytyny będą obecne w kolbie również pewne niewielkie ilości innych fosfolipidów i cholesterolu.

SPRZĘT:

  • zlewka 200 ml
  • mieszadło
  • lejek szklany stożkowy
  • kolba okrągłodenna 250 ml
  • chłodnica destylacyjna z nasadka oraz z przedłużaczem próżniowym
  • termometr

  View full article »